Wednesday, 26 June 2019

குட்டிக்குட்டிச் சாரல்......,

கண்களின்றி கனவு வந்தது
Bildergebnis für கண்ணீர்கருணையின்றி கடவுள் வந்தது
முயற்ச்சியின்றி தோல்வி  வந்தது

மகிழ்ச்சியின்றி இதயம்வந்தது
காதலின்றி வாழ்கை வந்தது
மலர்ச்சியின்றி  பூவும் பூத்தது!!!

No comments: