Friday, 9 November 2018

குட்டிக்குட்டிச் சாரல்......,

விடியலின் விழியாய்
உன் உருவம் விடிந்திட
Bildergebnis für ரேஜா பூ
வந்ததால் விழிந்திட்டு
மலர்ந்திட்டது என் இதயம்
உன்னால்!!

No comments: